با خرید اشتراک طولانی مدت به همه آهنگ ها دسترسی داشته باشید. پس فرصت را از دست ندهید و همین الان عضو ویژه دیجیتال موزیک شوید.

Paper Airplane for pricing plan

پلن اول

 • دسترسی به همه آهنگ ها
 • محدودیت ۲ دانلود روزانه
 • اعتبار یک هفته
۹هزار تومان ثبت درخواست
Airplane for pricing plan

پلن دوم

 • دسترسی به همه آهنگ ها و آلبوم ها به غیر از فول آلبوم خواننده ها
 • محدودیت ۳ دانلود روزانه
 • اعتبار بیست روز
۳۹ هزار تومان ثبت درخواست
Rocket for pricing plan

پلن ویژه

 • دسترسی به همه آهنگ ها و آلبوم ها به غیر از فول آلبوم خواننده ها
 • دانلود روزانه نامحدود
 • اعتبار یک ماه
۴۹هزار تومان ثبت درخواست

پلن های فول آلبوم ها

Paper Airplane for pricing plan

پلن 320

 • دسترسی به تمام فول آلبوم های کیفیت 320
 • تعداد دانلود نامحدود روزانه
 • اعتبار یک ماه
۲۸۵ هزار تومان ثبت درخواست
Paper Airplane for pricing plan

پلن اورجینال

 • دسترسی به تمام فول آلبوم های اورجینال کیفیت اصلی
 • تعداد دانلود نامحدود روزانه
 • اعتبار یک ماه
۵۴۰ هزار تومان ثبت درخواست